11.9.09

Софийски улици, градинки

Вчера, скитайки из улиците на София, разбрах:
там има най-различни групи хора :)
И всяка има свой стандарт. Софийски бабички, чукнали си среща на пейка в градинка, пияници на съседните две пейки с кашон, в който не успях да видя какво има. Тийнейджъри на Попа, майка, която си събу обувките и предизвика неодобрението на десетгодишния си син... В Благоевград, както и във всеки не така голям град властва всеобщ стандарт - на поведение, граници и допустимости, език. Затова се шляя аз насам-натам из софийските улици и гледам и слушам!