27.2.10

понеже

дъждът тихо пониква
в земята
аз в кафяв балтон
отпивам кафеена течност
сред голите клони
димът е невидим

а един филм
и една аудиокнига
в лаптопа спят

да кажем,
че три часа пристъпват на пръсти
денят спи
нехаен

7.2.10

римейк на секунда

всички движения произтичат
от свития на топка
стомах
протягам ръце
пръсти
назад
нещата са груби
и просто неща

тази секунда
няма нищо общо
с часовника

само дето е остра и тънка