30.6.10

накратко:

твърде много нощи
чаршафите ми бяха твърди
и не можех да се свия на кълбо.


сега ще тропам с новите обувки по ръба на юни
с тревичка в косата
и песен в уста

:)))))