26.1.12

навярно


all I need

е някаква топлина

от шал камина чай

снега

сенаг

ганес

негас

гасне снега