11.12.13

беше лято много отдавна
дори не го наричах 
лято тогава

лозето далече
след дедомицовите столчета чак 

толкова бях малка, че се криех под лозите на сянка със сиренце, което гаргата открадна,
а един ден заваля ужасен страшен град
сложиха ме в коша на магарето
покриха ме с найлон
и така пътувах :)