11.12.13

беше лято много отдавна
дори не го наричах 
лято тогава

лозето далече
след дедомицовите столчета чак 

толкова бях малка, че се криех под лозите на сянка със сиренце, което гаргата открадна,
а един ден заваля ужасен страшен град
сложиха ме в коша на магарето
покриха ме с найлон
и така пътувах :)

17.1.13

онова лято

Lynn каза:
12.08.09 1:09

джак хваща пътя пак се връща прилепите зреят кухи прилепи познаваш ли

в стаите четирите живеят нещата лампите храната аз се лутам спя

понякога излизам погледи около мен

походки

път няма

път няма

как ще хванеш пътя

джак?